h4-rev-img-3 h4-rev-img-1 h4-rev-img-2 Không gian làm việc cho startup, freelancer

Không gian làm việc

Gói ngày: 60.000 / ngày Gói tháng: 1.200.000 / tháng

Phòng họp

Phòng họp và phòng đào tạo cho 10-12 người với đầy đủ trang thiết bị: smart TV, máy chiếu, bảng viết 150.000/h

Tổ chức sự kiện

Từ 20-120 người, giá 300.000 đến 500.000/h

Phòng đào tạo


Tủ kén

100.000/ngày đêm